* * * * *

URANTIA BOKEN - EN UPPENBARELSE

HOME

* * * * *

HOME

En uppenbarelse
boken
Vår planet, omnämnd Urantia

Boken uppger sig själv vara det femte stora kosmiska ingripandet i jordemänniskans historia, en epokgörande uppenbarelse om gudomen och den kosmologiska uppbyggnaden. Den första epokgörande uppenbarelsen gavs redan för ca 500.000 år sedan.

Urantiaboken är den första uppenbarelsen som givits i bokform. Den har mycket att säga om gudomen, religion, kosmologi, vetenskap, människosläktets historia, filosofi, allt i linje med den moderna människans sätt att tänka och förstå.

På några ställen tangerar innehållet gränsen för människans fattningsförmåga, men man kan inte undgå att inse att författarna är synnerligen sakkunniga och auktoritativa samtidigt som de är mycket respektfulla, älskvärda och kärleksfullt omvårdande gentemot oss "mindre systrar och bröder" i universum.

 

Urantia boken. Del 1. Centraluniversumet och Superuniverserna (Ca. 350 sidor)
Förord - Den Universelle Fadern - Guds väsen - Guds egenskaper - Guds förhållande till universum - Guds förhållande till individen - Den Evige Sonen - Den Oändlige Anden - Paradistreenigheten - Den Eviga Paradisön - Universernas universum - Paradisets heliga sfärer - Det centrala och gudomliga universumet - De sju superuniverserna - De sju Härskarandarna - De suprema treenighetspersonligheterna - Guds Paradissöner - Paradisets Skaparsöner - Guds Treenigade Söner - De omvårdande andarna i superuniverserna - Styrkeledarna i universum - Personligheterna i storuniversum - Finalitkåren

 

Urantia boken. Del 2. Lokaluniversumet (Ca. 300 sidor)
Evolutionen av lokaluniverser - Administrationen av lokaluniversumet - Lokaluniversumets Moderande - Guds Söner i lokaluniversumet - Livsbärarna - Lokaluniversumets personligheter - Lokaluniversumets omvårdande andar - De serafiska skarorna - Guds uppstigande söner - Lokaluniversumets fysiska aspekter - Energi, sinne och materia - Konstellationerna - De himmelska artisanerna - Administrationen av lokalsystemet - De sju mansoniavärldarna - Morontialivet - De bebodda världarna - Planetprinsarna - De planetariska Adamerna - De dödligas planetariska epoker - Lucifers uppror - Problem i anslutning till Lucifers uppror - Ljusets och livets sfärer

 

Urantia boken. Del 3. Urantias historia (Ca. 650 sidor)
Urantias ursprung - Livets etablering på Urantia - Det marina livsskedet på Urantia - Urmänniskans första raser - Den första människofamiljen - De evolutionära färgade raserna - Övervakningen av evolutionen - Urantias Planetprins - Det planetariska upproret - Civilisationens gryning - Människans första institutioner - Statens utveckling - Edens lustgård - Adam och Eva - Adams och Evas försumlighet - Den andra lustgården - Mellanvarelserna - Den violetta rasen efter Adams dagar - Bönens utveckling - Religionens senare utveckling - Makiventa Melkisedek - Melkisedeks förkunnelse i Orienten och i Levanten - Melkisedeks läror i västerlandet - Religionen i människans erfarenhet - Religionens verkliga natur - Den religiösa trons grundvalar - Tankeriktarnas ursprung och natur - Tankeriktarnas mission och tjänstgöring - Riktarnas förhållande till de skapade varelserna i universum - Riktarnas förhållande till enskilda dödliga - Riktaren och själen - Personlighetens överlevnad - De serafiska ödesväktarna - Serafernas planetariska styre - Kristus Mikaels utgivningar

 

Urantia boken. Del 4. Jesu liv och förkunnelse (Ca. 700 sidor)
Mikaels utgivning på Urantia - Jesu födelse och späda barndom - Jesu tidiga barndom - Jesu senare barndom - Jesus i Jerusalem - Jesus tidiga mandomstid - På väg till Rom - Världens religioner - Vistelsen i Rom - Återkomst från Rom - Johannes Döparen - Dopet och de fyrtio dagarna - De tolv apostlarna - Ordinationen av de tolv - Påsken i Jerusalem - Krisen i Kafarnaum - Lasaros uppväcks från de döda - Himmelriket - Den sista måltiden - Avskedstalet - I Getsemane - Jesus förråds och arresteras - Rättegången inför Pilatus - Kort före korsfästelsen - Korsfästelsen - Tiden i gravkammaren - Uppståndelsen - Jesus uppenbarar sig i morontiagestalt - Jesus uppenbarar sig för apostlarna och andra ledare - Framträdanden i Galiléen - De sista framträdandena och himmelsfärden - Sanningens Ande utges - Efter pingsten - Jesu tro

top next »

Powered by CMSimple | Template: ge-webdesign.de | Login